Transmuraal Netwerk Midden-Holland

De Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland (1998) is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in Midden-Holland. Het verband wil voor de inwoners van de regio een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod realiseren.

Het Transmuraal Netwerk ondersteunt professionals en organisaties bij het ontwikkelen van een samenhangend aanbod. Het Netwerk signaleert en verbindt trends, nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn en vertaalt deze naar de regionale context in Midden-Holland. De vragen, behoeften en mogelijkheden van de inwoners zijn daarbij leidend. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland:
• Verbindt organisaties en professionals
• Ondersteunt samenwerkingsprojecten
• Stimuleert innovatie

tmn-logo-cmyk

Adres
Bleulandweg 10
2803 HG Gouda

Contact
www.transmuraalnetwerk.nl
info@transmuraalnetwerk.nl

terug naar partneroverzicht