15 juli 2021

Projectleider Living Lab Zorg & Technologie van start

Het Living Lab Zorg & Technologie gaat een nieuwe fase in. Projectleider Sanne Kok neemt het stokje over van kwartiermaker Ria van Oosterhout. “Er is een goede basis neergelegd met veel mooie plannen. Tijd om dit nu te gaan concretiseren.” Ze stelt zich graag even voor.

Begonnen als fysiotherapeut is de zorg voor Sanne Kok een bekende wereld. Later op de Hogeschool Fysiotherapie Thim van der Laan begon ze als docent Fysiotherapie en ontwikkelde ze zich tot algemeen directeur met portefeuille Zorg & Technologie. Inmiddels ondersteunt zij vanuit haar eigen organisatie Sustainable Healthcare Lab organisaties in de zorg, welzijn en sportsector om met elkaar bij te dragen aan een gezonder en gelukkiger leven voor de mens en de wereld om ons heen. Ook op het complexe gebied van de implementatie van zorgtechnologie.

“Ik zie steeds meer noodzaak tot transformatie in de zorgwereld, mede mogelijk gemaakt door
technologie en versneld door corona. We hebben technologie nodig, bij alle organisaties en domeinen. Alleen bij zorg- en welzijnsinstellingen is dat best lastig. Een zorgprofessional richt zich op mensen, is sociaal en empathisch. Als je dan met koude technologie te maken krijgt, is dat best wennen. Het is een ver van je bed show. Maar dat gat moet wel worden verkleind. Want zorgtechnologie is onderdeel van onze toekomst en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper.

Educatie speelt hierin een belangrijke rol. Het is nodig om de zorgprofessional te ondersteunen in het leren werken met zorgtechnologie en ook om de zorgpaden/processen anders in te richten.
Hierbij is de kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven belangrijk, om in deze verandering steeds meer rekening te houden met uitkomsten en klantgericht werken.

Ik geloof dan ook in het idee om vanuit Campus Gouda regionaal samen te werken en verbinding te leggen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Kennis delen, ervaringen uitwisselen, dat is ook
samenwerken. Die verbinding ligt er nu bij het Living Lab Zorg & Technologie. Aan mij de taak als
projectleider om dit concreet te maken. We gaan nu over tot actie, op zoek naar tastbare
instrumenten die helpend zijn voor de zorg. Wat ik als eerste ga doen? Het werkveld in en
kennismaken met alle betrokken partijen bij het Living Lab Zorg & Technologie. In september komt er
een concreet plan van aanpak. Kunnen we meteen meenemen in de volgende nieuwsbrief.”

Wordt vervolgd dus.

Living Lab Zorg & Technologie