Polder Bloemendaal

In de Polder Bloemendaal, gelegen tussen Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk, vind je zowel agrarische bebouwing als een (beschermd) natuurgebied voor wandelaars.

Ook hier zijn de effecten van bodemdaling merkbaar, maar wat is nu precies de impact? Naast de bodemdaling- en kwaliteit kan hier ook de invloed van de waterstand en het CO2-niveau onderzocht worden. Deze waarden zijn ook op afstand uit te lezen.

De data kunnen vervolgens worden gebruikt voor het beleid in dit gebied en in andere polders, het behoud van flora en fauna of het testen van innovaties voor afwatering en irrigatie.

De aanvoerder van deze testlocatie is Stichting Weids Bloemendaal, die overzicht heeft over de verschillende lopende initiatieven in de polder. Zij stellen met behulp van subsidie een projectmanager aan. Vanuit de mobiele testtruck kan direct worden gemeten ‘in de modder’.

Opdrachtgevers
Broere Beregening, Stichting Weids Bloemendaal

Opdrachtnemers
Acacia Water, Broere Beregening, CIV Smart Technology, Geofoxx, Hogeschool Utrecht, mboRijnland, Wellantcollege

Thema’s
Bodemkunde, landbouwkunde, biologie, hydrologie, zoölogie, techniek, bestuurskunde