Hbo module Zorg & Welzijn: Communiceren in de Zorg

Campus Gouda biedt in samenwerking met De Haagse Hogeschool alle werkenden met een mbo 4 diploma (of vergelijkbaar) in de sector zorg en welzijn in de regio Midden-Holland een unieke kans om aan de slag te gaan met hun ontwikkeling. Vanaf oktober 2021 is er voor deze groep de mogelijkheid om losse modules te volgen op hbo niveau. Het programma start met de deelmodule verdiepende gesprekstechnieken, het eerste onderdeel van de module Communiceren in de zorg (hbo Verpleegkunde).

Waarom is dit een unieke mogelijkheid?
Wanneer je een mbo 4 opleiding of vergelijkbaar in Verpleegkunde of Social work hebt afgerond en op zoek bent naar meer uitdaging en/of verdieping, maar (nog) geen volledige hbo opleiding wil volgen kun je nu gewoon beginnen.

• Je kunt laagdrempelig proeven hoe het volgen van hbo onderwijs is.
• In een mix van zelfstudie en bijeenkomsten die in het teken staan van samen leren, ga je dit toepassen op de praktijk.
• Je doet dit met collega’s uit je eigen organisatie en uit de regio.
• De lesbijeenkomsten zijn in Gouda. Dat scheelt weer reistijd.
• Elke (deel)module sluit je af met een certificaat van de Haagse Hogeschool.

Wat houdt de module in?
De module Communiceren in de zorg bestaat uit drie deelmodules. Uiteraard kun je ze alle drie volgen. Maar je kunt er ook één of twee kiezen. Hieronder lees je kort wat je leert in elke deelmodule.

  1. Verdiepende gesprekstechnieken
    Je leert professioneel en doelgericht om te gaan met zorgvragers uit verschillende doelgroepen (zoals lichamelijk- en geestelijk afhankelijke zorgvragers, verstandelijk beperkten en intercultureel) in verschillende complexe situaties (bijvoorbeeld weerstand, agressie, ongewenste intimiteiten en conflicten). Je leert hoe je (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van deze zorgvragers versterkt waarbij je rekening houdt met hun sociale context. Ook krijg je handvatten hoe je tot gezamenlijke besluitvorming komt (shared decision making). (10 EC)*

  2. Interprofessioneel samenwerken
    Je gaat aan de slag met communicatie en verpleegkundig leiderschap op interprofessioneel niveau. Je maakt kennis met theorieën over teamsamenstelling, groepsdynamiek, gezamenlijke besluitvorming en motivatie en je past dit toe op je werkplek. Zo word je efficiënter en effectiever in het samenwerken met zorgvragers, mantelzorgers, collega’s en andere disciplines. Bovendien leer je hierin meer initiatief en leiding te nemen. (10 EC)*

  3. Inzet van zorgtechnologie
    Je verkent de mogelijkheden van zorgtechnologie gericht op het in standhouden van het zelfmanagement van de zorgvragers. Zo leer je meer over de potentiële voordelen die dit kan opleveren in de communicatie, ondersteuning, begeleiding en kwaliteit van zorg. (10 EC)*

Voor een uitgebreidere beschrijving van de deelmodules, klik hier.

*EC staat voor European Credits en worden gebruikt om de omvang van een studie of vak uit te drukken in studiepunten. De studiepunten drukken de studielast uit; de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om zich iets eigen te maken.

Waarom meedoen?
Merk jij dat gesprekken met zorgvragers en hun naasten lastiger worden? Wil jij een stevigere rol spelen tijdens overleggen met collega’s (uit andere disciplines) en samen beter tot besluiten komen? Wil jij meer weten over hoe je zorgtechnologie zinvol en goed afgestemd met zorgvragers kunt inzetten? Wil jij je kennis verdiepen op het gebied van zelfmanagement? Dan is dit aanbod interessant voor jou.

Kosten
De prijs is € 1250,- per deelmodule per deelnemer. Onder het voorbehoud van gebruikmaking van beschikbare subsidiegelden zijn de daadwerkelijke kosten per deelmodule € 375,- per deelnemer.

Voor wie?
Alle werkenden in de sector zorg en welzijn in de regio Midden-Holland* met een mbo 4 opleiding of vergelijkbaar in Verpleegkunde of Social work die:
• willen proeven hoe het is om op hbo niveau te studeren, maar zich niet meteen willen vastleggen voor de volledige opleiding
• in de praktijk tegen een aantal vraagstukken aanlopen en meer kennis willen opdoen om hiermee om te gaan
• sterker en steviger als professional hun werk willen doen

Start
Woensdag 6 oktober 2021 start de eerste deelmodule Verdiepende gesprekstechnieken. Dinsdag 2 november start de tweede deelmodule Interprofessioneel samenwerken. Begin 2022 start de derde deelmodule Inzet van zorgtechnologie. In 2022 volgen andere deelmodules, zoals Klinisch redeneren bij complex problematiek, Indiceren van zorg en de deelmodule Preventiegericht analyseren en Gezond gedrag bevorderen.

Flyer

De flyer van de module Communiceren in de Zorg:
flyer-campus-gouda-hbo-modules.pdf

Contact
Interesse? Voor meer informatie kun je mailen naar info@campusgouda.nl of bellen met projectleider Sanne Kok via 06 - 11 08 31 68. Of stuur een e-mail naar info@campusgouda.nl.